אופנה מוסרית (Ethical Fashion)

מכונה גם: אופנה הוגנת, אופנה אתית.

גישה מרחיבה לגישת האופנה המקיימת, שמבקשת לשמור על משאבי הטבע והמערכות החברתיות שעל כדור הארץ, ודורשת להתייחס אליהם בצורה מוסרית יותר.
לפי גישה זו, לא מספיק להתייחס רק להשפעות הסביבתיות של תעשיית האופנה על כדור הארץ ומשאביו, אלא שיש לפעול לטובת זכויותיהם של המעורבים בתעשייה זו (למשל תנאי מחייה ותנאי עבודה טובים לעובדי המפעל).

יש הרואים את הצרכנות המוסרית כצורה של אקטיביזם צרכני, המבוססת על רעיון של “הצבעה באמצעות כסף”. כלומר, מתן העדפה למוצרים המוגדרים כאתיים והימנעות מרכישה של מוצרים שאינם כאלו.