קיימות (Sustainability)

קיימות, במובן הרחב שלה, היא היכולת להמשיך לקיים תהליך או מצב לאורך זמן. מכאן, שמערכת אקולוגית מקיימת, או מערכת אקולוגית בת-קיימא, היא מערכת שהמגוון הביולוגי שלה ויכולות הקיום שלה נשמרים לאורך זמן. המילה Sustainability נגזרת מהמילים הלטיניות שמשמעותן להחזיק (Tenere) מלמטה (Sus), בעוד שמשמעות הפועל to sustain היא לשאת, לקיים, לשמר. למונח קיימות בהתייחס לקיום …

קיימות (Sustainability) Read More »