תרבות הצריכה (Consumerism)

תרבות הצריכה, או צרכנות, הוא מונח סוציולוגי המתייחס למערכת כלכלית-חברתית שמעודדת צריכה (קנייה) של מוצרים ושירותים כערך מרכזי. המונח “תרבות הצריכה” נטבע כביקורת חברתית להתנהגות הצרכנית האופיינית לעולם המערבי. הדגש בתרבות הצריכה הוא על החומריות וקניית מוצרים שאינם נחשבים מוצרי צריכה בסיסיים. חומריות זו מתבטאת לעיתים ברדיפה אחר מותגים שנחשבים יוקרתיים או סמל סטטוס.