קיימות (Sustainability)

קיימות, במובן הרחב שלה, היא היכולת להמשיך לקיים תהליך או מצב לאורך זמן. מכאן, שמערכת אקולוגית מקיימת, או מערכת אקולוגית בת-קיימא, היא מערכת שהמגוון הביולוגי שלה ויכולות הקיום שלה נשמרים לאורך זמן.

המילה Sustainability נגזרת מהמילים הלטיניות שמשמעותן להחזיק (Tenere) מלמטה (Sus), בעוד שמשמעות הפועל to sustain היא לשאת, לקיים, לשמר.

למונח קיימות בהתייחס לקיום האנושי על פני כדור הארץ יש יותר מהגדרה אחת, אבל אחת מהפופולריות ביותר היא זו שטבעה ועדת ברונטלד של האו”ם: “פיתוח בר קיימא הוא פיתוח שעונה על צרכי ההווה מבלי לפגוע ביכולתם של הדורות הבאים לספק את צרכיהם”