אקטיביזם (Activism)

אקטיביזם היא גישה אשר דוגלת במאמצים נמרצים ובמעורבות פעילה שמטרתה להביא שינוי בתחומים חברתיים, סביבתיים, פוליטיים וכדומה. העשייה יכולה להתבטא באמצעות פעולות יומיומית המשקפות אידיאולוגיה מסויימת, או על ידי פעולות בודדות.

על פי האקדמיה ללשון עברית, החלופה העברית של המילה אקטיביזם היא פְּעִילָנוּת, מתוך השורש פ.ע.ל.

יש המחלקים את האקטיביזם לשני סוגים: אקטיביזם שמרני ואקטיביזם פרוגרסיבי. האקטיביזם השמרני, משויך לרוב לקבוצות חזקות אשר מעוניינות לשמור על מעמדן או כוחן, באמצעות שימור הסטטוס קוו הקיים או ערכים מסורתיים. לעומת זאת, אקטיביזם פרוגרסיבי מיוחס לקבוצות אשר יוזמות שינויים באופן התואם לתפיסת עולמן, לרוב כאלו שנחשבים חדשניים ומתקדמים.