שימוש חוזר (reuse)

שימוש חוזר הוא שימוש נוסף (חדש) במוצר לאחר שהשימוש הקודם שלו הסתיים, בין אם על-ידי ניצול המוצר למטרתו המקורית ובין אם באמצעות ניצול מאפייניו למטרה חלופית.

להגדרה מלאה ומפורטת של המונח שימוש חוזר.