עקיבות (Traceability)

עקיבות פירושה היכרות מעמיקה עם שרשרת האספקה של החברה מתחילתה ועד סופה, והיכולת להתחקות אחר כל רכיב ומרכיב במוצר הסופי – מחומר הגלם לאריזה שבה נארז המוצר הסופי וכל מה שביניהם.

עקיבות היא שלב קריטי בשקיפות, שכן חברה לא יכולה לחשוף מידע אמיתי וקונקרטי אודות המוצרים שלה כשהיא לא מכירה את כל הצעדים הכרוכים ביצירתו.