ביקוש (Demand)

בכלכלה, ביקוש הוא האומדן הכמותי לדרישה של הצרכנים בשוק לצרוך מוצר, בין אם מוצר פיזי ובין אם שירות מסוים. הדרישה של צרכני השוק לאותו מוצר מושפעת מגורמים שונים כמו למשל מחיר, ולכן מקובל להציג את הביקוש בצורה של פונקציה, זאת כדי לבטא את התלות בין הביקוש לגורם המשתנה.

ביקוש הוא המרכזי המרכזי בתיאוריות של כלכלת שוק, וכמובן אחד משני הנדבכים העיקריים של מודל ביקוש-היצע שפותח ע”י אלפרד מרשל, כלכלן מהמאה ה-19.

יש שיטענו שתרבות הצריכה של ימינו ממסללת את הצרכנים לצריכה אישית מוגזמת, באמצעות יצירת ביקוש מלאכותי על ידי תאגידים קמעונאיים גדולים.