הסכם פריז (Paris Agreement)

הסכם פריז הוא אחד מההסכמים שנקבעו במהלך התכנסות ועידת האקלים של האו”ם. ההסכם עוסק בהפחתת פליטת גזי החממה במקביל למזעור הנזק הקיים על ידי מדינות העולם.

ההסכם אושרר בסוף שנת 2015, במהלך ועידת האקלים שהתקיימה בפריז, ונחתם במהלך שנת 2016. על ההסכם חתומות קרוב ל-200 מדינות, ביניהן גם ישראל שחתמה עליו באפריל 2016.

במסגרת ההסכם נקבעו אמצעים שאמורים לסייע ביישום אמנת המסגרת של האו”ם בנושא שינוי אקלים. מבין האמצעים שהוצעו:.

  1. הגבלת ההתחממות הגלובלית לפחות מ-2 מעלות צלזיוס עד שנת 2050, ביחס לתקופה הטרום תעשייתית (המאה ה-18).
  2. הפחתת פליטות גזי חממה וטיפוח העמידות לשינויי האקלים
  3. עידוד מימון כספי בתחום הפחתת פליטת גזי חממה

למסמך הסכם פריז במלואו.

Related Entries