יום החוב האקולוגי (Earth Overshoot Day)

יום החוב האקולוגי, הידוע גם בשם יום סיום המשאבים, הוא היום בו הדרישה של האנושות למשאבי טבע עולה על כמות המשאבים שכדור הארץ יכול לחדש באותה שנה. התאריך מחושב על ידי ה-Global Footprint Network, ומשתנה בשנה לשנה בהתאם לאירועי אותה שנה. המונח חריגה (באנגלית: Overshoot), מייצג את הרמה בה אוכלוסיה אנושית חורגת מכמות המשאבים ברי קיימא בכדור הארץ.

יום החוב האקולוגי מחושב על ידי חלוקת קיבולת הביולוגית העולמית (כמות המשאבים הטבעיים שנוצרו על ידי כדור הארץ באותה שנה), על ידי טביעת הרגל האקולוגית העולמית (צריכת האנושות של משאבי הטבע של כדור הארץ לאותה שנה), והכפלת התוצאה ב-365 (מספר הימים בשנה).

נכון לשנת 2020, יום החוב האקולוגי נקבע על 22 באוגוסט, שהוא התאריך המאוחר ביותר מאז 2005, בין היתר בשל הסגר העולמי בעקבות מגיפה הקורונה.

Related Entries