טביעת רגל אקולוגית (Ecological footprint)

טביעת רגל אקולוגית הינה שיטה שמקדם צוות החשיבה Global Footprint Network, למדידת הביקוש האנושי של משאבי הטבע, כלומר, כמות הטבע הדרוש כדי לתמוך באנשים או בכלכלה מסוימת. במסגרת השיטה, נעשה ניסיון להגדיר ולכמת כמה משאבים (אדמה, מים וכדומה) נדרשים על מנת לספק את הצרכים של אוכלוסיה בעלת אורח חיים נתון ולקלוט את חומרי הפסולת שלה.

ניתן להשוות טביעת רגל אקולוגית בקנה מידה, אישי, אזורי, לאומי או עולמי. בקנה מידה עולמית, הערכות טביעת הרגל האקולוגית מראות עד כמה דרישת האנושות גדולה לעומת מה שכדור הארץ יכול לחדש. ערכי טביעת הרגל האקולוגית מסווגים לפחמן, מזון, דיור, סחורות (מוצרי צריכה) ושירותים. גישה זו יכולה להיות מיושמת על פעילויות שונות, כמו ייצור של פריט לבוש או נהיגה במכונית.

טביעת רגל אקולוגית הינו חלק ממדד “יום החוב האקולוגי” של צוות החשיבה Global Footprint Network, אשר משווה בין הביקוש האנושי ליכולת ההתחדשות של משאבי כדור הארץ, ומציע תאריך מדויק ליום השני שבו הביקוש יעלה על יכולת ההתחדשות. על פי ההערכות, מאז שנת 2014 משתמשת האנושות בהן הטבעי במהירות של פי 1.7 ממה שכדור הארץ יכול לחדש אותו (משמעות הדבר היא שכדי להמשיך לחיות כמו שאנחנו חיים אנחנו צריכים עוד לפחות 0.7 כדור הארץ…)

Related Entries