מיחזור (Recycling)

מיחזור הוא תהליך שבו לוקחים פסולת והופכים אותה בחזרה לחומר גלם, לרוב באמצעות תהליכים כימיים. מכאן, לא רק שמיחזור מקטין את כמויות הפסולת והזיהום בעולם, אלא שהוא גם מאפשר חיסכון בחומרי גלם בתוליים ועל כן יש לו חשיבות כלכלית וסביבתית כאחד.

מבין החומרים הניתנים למיחזור ניתן למצוא מתכות, טקסטיל, קרטון ונייר, מוצרי אלקטרוניקה ועוד. בצורה פשטנית, ניתן להציע שמיחזור מביא לאספקה מחודשת של אותו החומר, אך לרוב איכותם תהיה נמוכה יותר מחומרי הגלם הבתוליים. מכאן, ישנם מומחים שטוענים שמיחזור הוא למעשה “שינמוך”, שכן מרבית הפעמים חומרי הגלם שנוצרים בעקבות תהליך המחזור אינם איכותיים כמו החומר המקורי. פירוש הדבר הוא שלא תמיד כלכלי (מבחינה כספית או סביבתית) למחזר חומרים מסויימים, וכי ישנם חומרים שניתן למחזר אותם מספר מוגבל של פעמים.

כאשר מדברים על מיחזור טקסטיל, לרוב מדברים על גריסה של בדי כותנה וטוויה של חוטים חדשים מהם. נכון להיום כאחוז אחד בלבד מכל הטקסטיל בעולם ממוחזר מסיבות שונות.